Nadace Výjimeční – webová prezentace
nadace Výjimeční

Výjimečná webová prezentace pro nadaci Výjimeční. Vytvořena na CMS WordPress dle podkladů v Adobe XD od externího grafika.
Poskytováno s kompletním webovým servisem.

nadace výjimeční náhled